Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija  
Pradžia Kontaktai

Mokykla išmoko mąstyti.
Mokykloje surandame draugų.
Paskutinis mokyklinis valsas…
Tad subėkim ir vėl Mes kartu!
.


Maloniai kviečiame visus mokytojus ir absolventus
į I–XX laidų TRADICINĮ SUSITIKIMĄ,
kuris įvyks 2017 m. vasario 10 d. (penktadienį) 18.00 val.
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos aktų salėje (V. Druskio g. 11).

Organizatoriai

KALĖDOS GIMNAZIJOJE
Kalėdos – šeimos šventė. Mūsų gimnazijos bendruomenė - tai yra viena didelė šeima, kuri per gražiausias metų šventes susiburia, sukuria sau bei kitiems šventinę nuotaiką ir pripildo bendrystės jausmų.
Nuo gruodžio gimnazijoje jaučiasi šv. Kalėdų dvasia. Kalėdinę nuotaiką primindavo apie artėjančias šventes papuošti kabinetai, koridoriai bei eglutė. Gimnazijoje vyko tradicinis konkursas “Kalėdinis klasės papuošimas”. Mokinių tarybos atstovai išsirinko originaliausiai papuoštas klases: IC (auklėtojas Viktor Lozovski), IIC (auklėtoja Filomena Petkevič), IIIB (auklėtoja Alina Maštaler), IVA (auklėtoja Ana Jasinska).
Gruodžio 19-23 d. klasėse vyko kalėdiniai vakarai, į kuriuos buvo kviečiami mokinių tėvai bei artimieji. Klasių vadovai kartu su auklėtinais, jų šeimų nariais galėjo pabūti drauge ir pajusti Advento ramybę, džiugią laukimo nuotaiką.


„ŠVENČIŲ MAGIJA“
Magiškas advento laikas ir Kalėdų laukimas yra didžiausių stebuklų metas. Šventinis laikas, ypač Kūčios, pirmiausia yra dvasinis vyksmas, atskleidžiantis netikėčiausias sielos būsenas. Šventės yra tam, kad mūsų širdyse kažkas pasikeistų, kad iš naujo užsidegtų gerumo ir meilės šviesa. Šv. Kūčių išvakarėse pagal tarptautinį projektą „Karūnos perlai“ II klasių mokiniai surengė vakarėlį „Švenčių magija“ į kurį buvo pakviesta visa mokyklos bendruomenė bei buvusieji mokytojai. Į šventė atvyko garbingi svečiai: kunigas Slavomiras Brzozecki ir Viktor Kudriašov, vaikų globos namų direktorė Oksana Obločynska su savo auklėtiniais.
Renginio metu nuskambėjusios dainos, eilėraščiai, šokiai bei mokinių inscenizacijos leido priartinti šventinę atmosferą. Visi dalyviai gavo antrokų rankomis surengtus angelėlius.
Po pasirodymo visi dalinosi Kalėdaičiu, skirdami vieni kitiems nuoširdžiausius linkėjimus.


KALĖDINIS FUTBOLO TURNYRAS
2016 m. gruodžio 20 dieną Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje vyko tradicinis 9-asis Jono Pauliaus II gimnazijos ir progimnazijos berniukų futbolo turnyras.

I vietą iškovojo D. Žukovski, E. Klečkovski, E. Tatol ir A. Petrov komanda;
II vieta atiteko A.Truchanovič, S.Vaicukevič, R.Gulbinovič ir E. Anruškevič komandai;
III vietą užėmė V. Gilun, D.Paukštė, Š. Calabrecu ir E. Vencus komanda.
DALYVAVIMAS VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS KONKURSO LAUREATO VARDO VAKARE
2016 m.gruodžio 19 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai kartu su mokytojomis L. Činčiuvienė ir A. Maštaler vyko į Lietuvos edukologijos universitetą ir dalyvavo M. Valančiaus konkurso laureato, Gardino vyskupo J. E. Aleksandro Kaškevičiaus pagerbimo vakare, kuriame vyskupui buvo įteiktas diplomas. Lietuvos blaivybės draugijos „BALTŲ AINIAI“ prezidentas Alfonsas Čekauskas papasakojo apie vyskupo M. Valančių įdomybes, pristatė Gardino vyskupo J. E. Aleksandro Kaškevičiaus nuopelną blaivybės veikloje, pristatė savo draugijos veikėjus ir jų veiklą. Pabaigoje įvyko koncertas.


LENKIJOS INSTITUTO BIBLIOTEKOS LANKYMAS IR PASKAITA „APIE MORALĖS PASIRINKIMUS“
2016 m. gruodžio 15 d. mūsų gimnazijos I B klasės mokiniai su klasės vadove Diana Judkevič lankėsi Lenkijos instituto bibliotekoje, kur yra sukaupta ir nuolat atnaujinama šiuolaikinė lenkų literatūra, spauda, filmai. Bibliotekininkas, Bartoš Frontčak (Lenk. Bartosz Frątczak) su mokiniais diskutavo apie moralės pasirinkimus remiantis Kšištofo Kokolevskio „Kaip ponas gyvena“ straipsniu bei šv. Maksimiliano Kolbe humanizmo idėjomis. Mokiniai noriai diskutavo žmogaus pasirinkimo klausimais, o visi norintys užsirašė į bibliotekos lankytojų sąrašą.
SVEČIAI IŠ POZNANĖS
2016 m. gruodžio 6 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Kalėdų seneliai iš Poznanės. Jau ne vienerius metus mūsų įstaiga bendradarbiauja su geros valios žmonėmis. Mokiniai papasakojo apie gimnazijos gyvenimą, pristatė trumpą programą ir sugiedojo Kalėdų giesmes kartu.DALYVAVIMAS EDUKACINIUOSE UŽSIĖMIMUOSE „KAIP PAGYDYTI KNYGĄ“ VU BIBLIOTEKOJE
2016 m. gruodžio 6 d. mūsų gimnazijos III klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus universiteto bibliotekos organizuojamose edukaciniuose užsiėmimuose „Kaip pagydyti knygą“. Jų metu mokiniai susipažino su knygos atsiradimo istorija, dokumentų išsaugojimo, restauravimo būdais. Bibliotekos darbuotojai pristatė savo fondo įdomybes – seniausias knygas, vertingiausius dokumentus, parodė ir mažiausią bibliotekoje turimą knygą. Mokiniai apsilankė Restauravimo skyrių, kuriame konservuojami, restauruojami senieji kultūros paveldo dokumentai, sužinojo, kokie cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai atliekami knygos išsaugojimo procese. Užsiėmimų metu dalyviai ne tik įgijo įdomių, naudingų žinių, bet čia pat galėjo jas ir praktiškai pritaikyti – su VU bibliotekos specialistų pagalba savo rankomis kurdami mažo formato knygeles. Kiekvienas tapo savo knygos kūrėju.


DALYVAVIMAS PROJEKTO „LITERATŪRINIS TEISMAS“ RENGINIUOSE
2016 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais III–IV klasių mokiniai lankėsi knygynų tinklo „Vaga“, Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuoto projekto „Literatūrinis teismas“ renginiuose. Stebėtas inscenizuotas Jono Biliūno teismo procesas, organizuotas remiantis novele „Kliudžiau“, teistas pagrindinis P. Suskindo romano „Kvepalai“ veikėjas, taip pat debatų forma vykusiame teisme spręsta, ar moraliai pasielgė Liudas Vasaris, V. Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ pagrindinis veikėjas, tik po 20 metų išsižadėjęs kunigo kelio.
Projekto veiklose dalyvaudami mokiniai pažino baudžiamosios teisės proceso ypatumus, prisiminė viešosios kalbos sakymo taisykles, kūrinių detales, išklausė katalikų kunigo, buvusio Vilniaus kunigų seminarijos rektoriaus Ž. Vabuolo, Vilniaus liuteronų evangelikų bažnyčios vyskupo M. Sabučio įžvalgas ir komentarus. Jie balsavo, kokį sprendimą teisėjui siūlytų priimti, taip išreiškė savąją poziciją. Netrūko žaismės – aktyviai dalyvauta viktorinose ir laimėti prizai.
Šias veiklas mokiniams organizavo, kartu su jais dalyvavo ir jas aptarė mokytojos A. Kuisytė-Zubkaitienė ir E. Prakapienė.„GAMTAMOKSLINĖ MUGĖ“
2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje įvyko renginys „Gamtamokslinė mugė“. Tai integruotas renginys skirtas populiarizuoti ir gilinti gamtamokslines žinias ir praktinius gebėjimus, skatinti mokinių savarankišką praktinį darbą ir darbą grupėse bei skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių ir mokytojų iš Vilniaus gimnazijų lenkų dėstoma kalba. Šiais metais renginyje dalyvavo svečiai - mokiniai ir mokytojai iš Vilniaus A. Mickevičiaus gimnazijos ir Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijų. Mokiniai paruošė ir pademonstravo 15 įvairių biologijos, fizikos ir chemijos bandymų ir eksperimentų, kuriuos pademonstravo gimnazijos kolegoms ir mokytojams.


Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai