Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija  
Pradžia Kontaktai

JP2G ENTUZIASTAI VĖL KELIAUJA!
Vasara – tai toks laikas, kai mokiniai ilsisi po 9 mėnesių sunkaus darbo, o apie mokyklą galvoja nenoriai. Tačiau grupei mokinių iš Jono Pauliaus II gimnazijos mokykla dar nenusibodo! Po mokslo metų baigimo šventės nepraėjus nei savaitei mokiniai dalyvavo vasaros stovykloje „Entuziastai 2017“. Tai yra tradicinė gimnazijos stovykla, kadangi vyksta kasmet.
Stovyklos programa realizuota 2017 m. birželio 5-9 dienomis. Programa buvo sudaryta apimant kultūros, kūrybos, sporto ir integracines veiklas, ugdymą karjerai ir žinoma – išvykas! Šiais metais mokiniai su mokytojais susipažino su pietryčių Lietuva. Stovyklos dalyviai aplankė Jašiūnus, Dieveniškes, Norviliškes, Solečnikus, Sakalų kaimą, Minkiškių-Michnovo kaimą, Turgelius, Taboriškes, Medininkus, Rukainius, Bareikiškes bei jų apylinkes, susipažino su ten esančiais kultūros, istorijos bei meno objektais, taip pat aplankė įmonę UAB „Straikas“ bei Pasieniečių mokyklą kur susipažino su karjeros galimybėmis. Nepamiršome ir savo mylimo miesto – Vilniaus. Stovyklos metu buvo organizuotos išvykos į Japonijos ambasadą, interaktyvų Lietuvos saugomų teritorijų lankytojų centrą ir Lenkų kultūros namus, kuriose stovyklos dalyviai grožėjosi Lenkų teatro studijos spektakliu „Kabareto repeticija. Dar kartą Osiecka.“ (lenk. Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka“.
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie stovyklos organizavimo!DALYVAVIMAS MOKINIŲ SAVIVALDŲ STOVYKLOJE ANTALIEPTĖJE
2017 m. birželio 5–6 dienomis mūsų gimnazijos mokinės Gabrielė Andruškevič ir Elžbieta Končanina dalyvavo mokinių savivaldų mokymuose/stovykloje Antalieptėje. Kartu su mūsų mokinėmis dalyvavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bei Grigiškių gimnazijos atstovės. Pirmą mokymų dieną užsiėmimai vyko laboratorijoje „Medus“ bei buvo organizuotas žygis Šavašos taku. Dalyviai nakvojo buvusiame Basųjų Karmelitų vienuolyne. Kitą dieną mokinių savivaldų mokymai vyko Zarasuose, buvo aptariama visų trijų mokyklų mokinių savivaldų veikla.


IŠVYKA Į UAB „STRAIKAS“
2017 m. birželio 7 d. gimnazijos kasmetinės vasaros stovyklos dalyviai aplankė UAB „Straikas“, kuri specializuojasi lietuviškų sulčių, beržų sulos bei kūdikių maistelio gamyboje. Viena didžiausių ekologiškų maisto produktų įmonė turinti pažangią techniką ir vykdanti eksportą į Latviją, Estiją, Lenkiją, Vokietiją, Daniją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Suomiją, Rusiją, Pietų Korėją, Omaną, Kiniją, Izraelį, Slovėniją su malonumu priėmė JP2G entuziastus ir papasakojo apie savo veiklą, aprodė gamybos cechus bei papasakojo apie karjeros galimybes.
EKSKURSIJA Į MEDININKŲ PASIENIEČIŲ MOKYKLĄ
2017 m. birželio 8 d. gimnazijos kasmetinės vasaros stovyklos dalyviai nuvyko į Medininkų Pasieniečių mokyklą. Pasieniečių mokyklos tikslas – atlikti teorinį bei praktinį pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, siekiant užtikrinti pareigūnų rengimą pagal ES sienų kontrolei, šalies nacionaliniam saugumui ir nelegalios migracijos procesų kontrolei keliamus reikalavimus. Mokiniai susipažino su pasieniečio profesija, darbo specifika, karjeros galimybėmis, stojimo į mokyklą reikalavimais, pamatė mokyklos mokymo ir techninę bazę bei bendrabučius, pabendravo su kursantais ir dėstytojais-pareigūnais.
2016-2017 MOKSLO METŲ VERSLUMO UGDYMO VEIKLA
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija skatina mokinių verslumą, todėl verslo ir vadybos pasirenkamąjį dalyką turintys mokiniai dalyvauja įvairiuose verslo ir vadybos renginiuose, kūrybinėse dirbtuvėse ir kitose karjerą šioje srityje skatinančiuose veiklose. 2016 m. spalio 27 d. mokiniai dalyvavo NACIONALINIAME VERSLUMO PROJEKTE „PROFADIENIS JUNIOR“; lapkričio 25 d. MMB dalyvavo „MOKYKLA 2016“; gruodžio 2 d. VGTU „LinkMenų“ fabrikas - kūrybinėse dirbtuvėse, gruodžio 9 d. renginyje "Barclays Technology Innovation Programme 2016”; gruodžio 16 d. MMB pristatė savo veiklas Kalėdinėje mugėje Vyriausybėje ir 2017 m. vasario 4 mokiniai dalyvavo Verslas jauniems MMB mugėje Litexpo parodų rūmuose. Verslumo skatinimo veiklos supažindina mokinius su šia profesija bei darbo specifika, o aktyvi MMB veikla leidžia praktikoje pritaikyti teorijoje įgytas žinias.
2016-2017 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI TYRIMAI
2016-2017 mokslo metų eigoje buvo atlikti ugdymo karjerai tyrimai: Profesinio informuotumo ir Mokymosi stilių. Pirmasis tyrė II klasių mokinių nuomonę karjeros klausimais, nustatinėjant mokinių karjeros planavimą įtakojančius veiksnius. Antrasis pagal parengtą metodiką nustatinėjo mokinio mokymosi stilių. Tyrimo duomenys sėkmingai panaudoti ugdymo procese bei planuojant ugdymo karjerai veiklą.
PSICHOLOGINIAI TESTAI
2016-2017 mokslo metais gimnazijos psichologė Liucina Gilevska pagal poreikį įvairiuose klasėse atliko John H. Hollando, H. Gardnerio ir M. Seligmano psichologinius testus. Testai padėjo mokiniams geriau pažinti save, savo stipriąsias ir tobulintinas asmenybės puses bei profesijos tinkamumą.
I–III KLASIŲ MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ
2017 m. birželio 2 d. mūsų gimnazijoje vyko iškilminga 2016–2017 mokslo metų baigimo šventė.
Susirinkusius aktų salėje vasariškai nuteikė mokinė Katažyna Stankevič, kuri grojo smuiku populiarią dainą „Despacito”. Arnoldas Volotko deklamavo Juliano Tuvimo eilėraštį „Mokslas“ (lenk. „Nauka”) taip primindamas mokiniams ir mokytojams, kokie darbingi buvo mokslo metai.
Gimnazijos direktorius Adam Blaškevič pabrėžė, kiek daug darbo ir laiko reikia skirti, kad pasiekti gerus rezultatus. Taip pat priminė, kad „Mokslo šaknys - karčios, bet vaisiai - saldūs“ ir įteikė mokiniams diplomus už mokslo pasiekimus, aktyvų dalyvavimą gimnazijos gyvenime bei projektinėje veikloje.
Išskirtinė šių mokslo metų mokinių sėkmė: sukurta patriotinė daina „Erelio sparnai“ (lenk. „Orle skrzydła”). Dainos žodžius dainai parašė Karolina Černiavska I C kl. ir Mažena Stapurevič I C kl., muziką dainai sukūrė Evelina Voloskova I C kl., kūrinį atliko I klasių mokinių choras.
Šventėje netrūko ir humoro, II D klasės mokiniai linksmai pristatė aktualias švietimo problemas, priminė saugaus elgesio vandenyje taisykles vasarą.
Antrų klasių mokiniai jau parašė pasiekimo patikrinimo darbus, todėl dėkojo mokytojams už meilę mokslui įskiepijimą ir auklėtojams už pagalbą sunkiose situacijose.
Dainos „Bet tai jau buvo“ (lenk. „Ale to już było”,) „Viltis“ (lenk. „Nadzieja“), kurias atliko I-III klasių mokiniai nuteikė susirinkusius poilsiui.
Kunigas Slavomir Bžozecki palaimino gimnazijos bendruomenę atostogoms.
PROJEKTAS „PERLAI KARŪNOJE“ – 2 semestras UŽSKAITYTAS!
2017 m. gegužės 3 dieną vyko iškilmingas Gegužės 3-osios konstitucijos minėjimas gimnazijoje. Realizuojant 2 semestrą renginio programą paruošė I klasių mokiniai su klasių vadovais. Į šventę susirinko mokinių tėvai, pedagogai, bei atvyko delegacija iš Lenkijos. Po oficialios dalies mokyklos vidiniame kiemelyje visų susirinkusių laukė kareiviška košė, šilta arbata ir žaidimai. Renginys buvo organizuojamas įgyvendinant auklėjamąją programą Karūnos perlai.


ŠEIMOS ŠVENTĖ
2017 m. birželio 1 d. mūsų gimnazijoje vyko tradicinis koncertas, skirtas gimnazijos bendruomenei – „Šeimos šventė“. Tą gražią dieną tėveliai, mokytojai, mokiniai, vaikai ir seneliai susirinko aktų salėje. Koncerte dalyvavo Vilniaus muzikos mėgėjų orkestras (vadovas ir dirigentas Tadas Šileika). Muzikantai atliko labai gražius kūrinius. Kartu su orkestru solo smuiku atliko mokiniai: Katažyna Stankevič , Daniel Gancevski ir Izabela Maksimovič. Mokiniai orkestrai akompanavus atliko kūrinius lenkiškai, lietuviškai, angliškai, tai: atskirai ir duetu Evelina Romanovska ir Tomaš Tatol, Evelina Voloskova, Elžbieta Kurkulionytė ir Radoslav Stasilo. Mūsų gimnazijos III klasių mokiniai šventės metu skaitė eilėraščius apie vertybes. Koncerto vedėjais buvo Iveta Šerpytytė ir Radoslav Stasilo.Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai