Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie  
Strona tytułowa Kontakty

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELKĄ ORGANIZACJI „KASTU“
20 września 2017 r. przedstawicielka organizacji „Kastu“ zaprezentowała uczniom klas 4 możliwości bezpłatnego studiowania za granicą. Konsultantka przedstawiła studia w Danii, Holandii, Szwecji, Anglii i Szkocji, zapoznała z systemem nauczania oraz kierunkami studiów.
PAMIĘĆ ZMARŁYM – ŻYJĄCYM POJEDNANIE
7–8 września 2017 r. uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z nauczycielami Aliną Żemczugową oraz Marianem Wieliczko wzięli udział w corocznie organizowanym w Białymstoku Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru pod hasłem „Pamięć zmarłym – żyjącym pojednanie“.
Podczas marszu przy Grobie Nieznanego Sybiraka odmówili modlitwę w intencji sybiraków. Oddali hołd tym wszystkim, którzy doświadczyli traumy wywózek.
uczennica klasy 2a Ewa Szuszkiewicz


SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM
18 września 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego z przedstawicielami Centrum Doradztwa Zawodowego (Dalej CDZ). Koordynator Centrum kariery gimnazjum Diana Judkiewicz przedstawiła grupę CDZ oraz informowała uczniów, z jakimi pytaniami i do jakich konsultantów można się zwracać.
Członkowie samorządu uczniowskiego dowiedzieli się, gdzie w gimnazjum można otrzymać informację dotyczącą dni otwartych drzwi na uczelniach wyższych, szkoleniach oraz wystawach.

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017-2018
Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem....
Życzymy uczniom na początek
Szkolnego roku-samych dziesiątek!


Wierszem powitali społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II prowadzący uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017–2018 uczniowie klas maturalnych Agata Mackiewicz i Radosław Stasiło. Słowa były przeplatane pięknymi piosenkami w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego „Ad‘Astra“. Ten jeden z najważniejszych dni w całym roku w rodzinnej atmosferze wspólnie spędzili nauczyciele, wychowawcy, pracownicy gimnazjum, rodzice, jak również absolwenci. Podczas inauguracji dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz przypomniał o zmianach w oświacie, pochwalił się rezultatami egzaminów naszych absolwentów. Odbyło się również tradycyjne przyjęcie uczniów klas I do grona społeczności uczniowskiej. Na zakończenie Ojciec Jacek Szpręglewski udzielił wszystkim błogosławieństwa na kolejny rok szkolny.
Natomiast 3 września w kościele pw. św. św. Filipa i Jakuba odbyła się msza święta w intencji społeczności Gimnazjum im. Jana Pawła II.


KAJAKAMI SZYRWINTĄ
10 czerwca 2017 r., pięknym sobotnim rankiem – mimo pesymistycznych prognozów pogody – wyruszyliśmy autostradą Wiłkomierską (Ukmergės ) w stronę Szyrwint. My – to uczniowie klasy 1c Gimnazjum im. Jana Pawła II wraz z rodzicami oraz wychowawcą Wiktorem Łozowskim. Celem naszej podróży był spływ kajakami rzeką Szyrwintą. Po zimie rzeka była pełnowodna, lecz później, z powodu braku opadów, poziom wody się obniżył i pojawiło się wiele płycizn, a brzegi wraz z rosnącymi na nich drzewami miejscami się osunęły. Mimo wszystko pogoda nam dopisała. Nie zapomnieliśmy też w domu dobrego nastroju. Dla większości z nas był to pierwszy spływ kajakami, dlatego na początku byliśmy stremowani. Kamizelki ratownicze oraz płytkość rzeki dodały nam otuchy, a przewrócenie się kajaku dodawało nam tylko radości. Po siedemnastu kilometrach spływu dotarliśmy do punktu końcowego. Tych, którzy wyszli z rzeki „sucho”, czekała niespodzianka – „wykąpani” powrzucali nas do wody, co miało symbolizować pojednanie z rzeką i nadzieję na powrót tutaj w przyszłości. Bagasławiszki – to miejscowość ojczysta słynnego literaty i dyplomaty litewskiego IgnasaŠeiniusa. Naszym celem było zwiedzenie miejsc powiązanych z tą osobą: miejscowości odległej od Bagasławiszek o dwa kilometry – Šeiniūnai – gdzie urodził się poeta oraz Szkoły Podstawowej im. Ignasa Šeiniusa. W miejscu, gdzie stał kiedyś dom rodzinny poety, dzisiaj znajduje się kapliczka przydrożna – rzeźba ludowa poświęcona Šeiniusowi. Aby upamiętnić nasz pobyt posadziliśmy obok kapliczki drzewko. Następnie odwiedziliśmy szkołę noszącą miano poety. Tu obejrzeliśmy muzeum szkolne z ekspozycją upamiętniającą poetę. Kierowniczce muzeum wręczyliśmy obraz naszego patrona św. Jana Pawła II. Następnie udaliśmy się do zagrody i rozbiliśmy obóz biwakowy. Po północy opuściliśmy obozowisko namiotowe i udaliśmy się do starego, na wpół zniszczonego dworu, gdzie według podań obecne są czary i mary. Tu próbowaliśmy głośnymi okrzykami przywabić te zjawy, lecz z tamtej strony odpowiadało nam tylko echo. Po powrocie, dla zaniepokojonych rodziców wymyśliliśmy wersję naszego demarszu: „Drzewko podlewaliśmy posadzone przez nas przy kaplicy”. O godzinie drugiej w nocy zaczął padać deszcz, który zmusił nas powrócić do namiotów. Po powrocie do Wilna wszyscy stwierdziliśmy, że wycieczka była udana, tylko krótka. Ludzi poznaje się w podróży!

PRZYSZLI UCZNIOWIE W MURACH GIMNAZJUM JP2
W ostatnich dniach sierpnia przyszli uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do gimnazjum, by bliżej zapoznać się ze społecznością szkoły, w której w 2017-2018 roku szkolnym rozpoczną naukę.
Wychowawczynie Danuta Radewicz i Anna Jasińska wraz z przyszłymi wychowankami odbyły wycieczkę do straży pożarnej w Karolinkach. Strażak opowiedział o trudnym i niebezpiecznym zawodzie, ale bardzo potrzebnym we współczesnym świecie. Podkreślał, że strażak powinien być nie tylko sprawnym fizycznie, ale potrafić współpracować w zespole, zapanować nad swoimi emocjami w ekstremalnych sytuacjach i mieć zdolność do poświęceń.
Kolejny dzień uczniowie wraz z nauczycielami spędzili w portowym mieście - Kłajpeda. Zwiedzili Litewskie Muzeum Morza w dawnej twierdzy pruskiej, w Delfinarium obejrzeli pokaz delfinów, które wysoko skakały, malowały pędzlem, wrzucały piłkę do kosza. Robiły niesamowite rzeczy! Muzeum Zegarów umożliwiło przeniesienie się do różnych epok, nawet do czasu klepsydr. Ciekawie jest zaplanowane wewnętrzne podwórko, w którym można zagrać w różne gry ruchowe. Wiek nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze pogodny nastrój, pozytywne nastawienie i chęć do działania, a to każdy z uczestników wyjazdu miał.
Nie zapomnieli organizatorzy o wileńskiej starówce, którą uczniowie zwiedzali w nietradycyjny sposób, np. musieli dowiedzieć się, ile kroków dzieli pomnik Giedymina od pomnika Mendoga. Niestety, takiej informacji nie znajdziesz w żadnym przewodniku. Trzeba być na miejscu, aby wszystko zbadać w zgranym zespole. Nie zabrakło happeningu, podczas którego młodzież obdarzyła przechodniów uśmiechniętymi minkami. Podsumowaniem wypadu było zwiedzanie Wilna z audio przewodnikiem w różnych językach.
Uwieńczeniem spotkań integracyjnych był wspólny piknik na dziedzińcu szkolnym, w którym nie zabrakło gier, zabaw i oczywiście kiełbasek na rożnie. Nic tak nie łączy ludzi, jak razem spędzony czas!
Koordynator projektu „Entuzjaści” Alina Masztaler


SZKOLENIA LIDERÓW
„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”. Ten cytat z wypowiedzi Janusza Korczaka jest umieszczony na samym widocznym miejscu w Ośrodku szkoleniowym w Motyczu Leśnym. Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym stanowi bazę dla różnorodnych działań podejmowanych przez Fundację. Jest miejscem wychowania i edukacji dzieci młodzieży, szkolenia instruktorów, organizacji licznych programów młodzieżowych i specjalistycznych warsztatów edukacyjnych.
W tym Ośrodku w dniach 21–26 sierpnia 30-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II przebywała na szkoleniach liderów. Od kilku lat uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum biorą udział w programie „Perły w koronie”. Niniejsze warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Fundację miały na celu szkolenie przedstawicieli młodzieży biorącej udział w tym programie, gdyż właśnie oni, dzięki uzyskanym umiejętnościom i wiedzy, będą liderami grup i wzorem dla innych. Na początku szkoleń szczegółowo zapoznaliśmy się z programem pobytu oraz podzieliliśmy zadania. W tym celu młodzież została podzielona na grupy – firmy młodzieżowe: animacyjną, medialną, teatralną i naukową. Grupy były formowane na zasadzie zainteresowań uczestników tych szkoleń. W każdej firmie zostali obrani liderzy i wiceliderzy, a nad sprawnością pracy firm czuwali instruktorzy - nauczyciele i wychowawcy z Wilna: Diana Judkiewicz i Wiktor Łozowski oraz koordynatorzy programu z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo: Irena Maciura i Katarzyna Zacharek. W bloku integracyjnym programu została przeprowadzona gra liderska oraz licytacje inicjatyw podczas tzw. giełdy zadań.
Młodzież z Wilna zorganizowała wieczorek litewski dla gospodarzy Ośrodka oraz szanownych gości – dobroczyńców, którzy wspierają działalność Fundacji, a przede wszystkim Lecha Wojtachnię. Więc byliśmy w roli ambasadorów kultury i tradycji litewskiej oraz polskiej na Litwie. Przygotowaliśmy program artystyczny polegający na przedstawieniu pieśni, tradycji, obyczajów poszczególnych regionów Litwy oraz Wileńszczyzny. Na zakończenie wieczorku urządziliśmy stół przyrządzony wyrobami spożywczymi i napojami bezalkoholowymi, które są marką asortymentu spożywczego na Litwie. Częstując gospodarzy i gości wieczorku wczasowicze przedstawili walory smakowe i odżywcze artykułów. Wieczorek przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.
W programie naszego pobytu na obozie były wycieczki do Warszawy i Lublina. W stołecznym mieście odbyliśmy wycieczkę po Starówce pod przewodnictwem bardzo fachowego przewodnika. Przebywając przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego obserwowaliśmy zmianę warty honorowej oraz uczciliśmy chwilą ciszy pamięć poległych za wolność Polski. Bardzo interesującym było obejrzenie Niewidzialnej Wystawy – obejrzenie której przebiegało w całkowitej ciemności pod przewodnictwem niewidomego pracownika tej ekspozycji. Poczuliśmy się bezradni, gdy w tych warunkach przemieszczaliśmy się z pomieszczenia do pomieszczenia i po omacku zapoznawaliśmy się z eksponatami wystawy. Spojrzeliśmy na rzeczy oczyma ludzi niewidomych i bardziej zrozumieliśmy z jakimi trudnościami w życiu codziennym zderzają się ci ludzie. Niezatarte wrażenia zostały nam po zwiedzeniu Pałacu i parku w Łazienkach. Spacerując ścieżkami parku jakby przenieśliśmy się w czasy stanisławowskie, czasy świetności polskiego klasycyzmu. Wrażenia i refleksje od tego zwiedzania stały się, dla niektórych z nas bardziej wrażliwych, powodem do napisania wierszy.
Zwiedzając miasto Lublin – jedną ze stolic Polski w krótkim okresie - szczególne znaczenie miało zwiedzenie miejsc związanych ze wspólną historią Obojga Narodów. Lublin – miejsce obrad i zawarcia unii realnej Polski i Litwy - jest prototypem Unii Europejskiej, gdyż podobieństwo tkwi w kwestii zawarcia tej unii z dobrej woli narodów.
Jednak podstawowym zajęciem i zadaniem grup szkoleniowych było przygotowanie się do pokazów finałowych, od których zależały wyniki szkoleń, a mianowicie jaką koronę uzyskają poszczególne firmy: złotą, srebrną lub brązową. Wcześniej zostały zrealizowane małe – do wyboru - i duże – obowiązkowe - inicjatywy młodzieżowe – quizy: geograficzny, literacki, językowy, historyczny. Nareszcie nastąpił dzień pokazów finałowych, na które znów przybyło wiele gości i mediów. Nasi uczniowie i ich opiekunowie udzielili wywiadów TVP Lublin, które można obejrzeć na stronie internetowej (https://lublin.tvp.pl/33735601/mlodzi-liderzy-z-litwy-w-motyczu). Pokazy finałowe wykazały wyrównaną konkurencję firm młodzieżowych, po podsumowaniu których okazało się, że wszystkie cztery firmy otrzymały złote korony. Podsumowując te szkolenia prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo p. Wacław Czakon pogratulował wszystkim uczestnikom za wspaniałe wyniki i piękną atmosferę podczas warsztatów. Młodzież szczerze podziękowała pracownikom oraz instruktorom tego Ośrodka za śliczne chwile spędzone w Motyczu Leśnym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego pobytu w Polsce, a szczególnie prezesowi FSD – Wacławowi Czakonowi oraz koordynatorce programu Irenie Maciuro. Bóg zapłać rodacy za dobre serca i bezinteresowną pomoc młodzieży polonijnej za granicą. Szczęść Boże.
Autor tekstu: Wiktor Łozowski, nauczyciel historii w Gimnazjum im. Jana Pawła II w WilnieSERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II


1 września 2017 roku (piątek)
10.00
– APEL NA PLACU SZKOLNYM (przy ulicy V. Druskio 11)

3 września 2017 roku (niedziela)
16.00
– MSZA ŚWIĘTA z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017–2018 w intencji nauczycieli, pracowników gimnazjum, uczniów i ich rodziców w kościele
pw. Św. Filipa i Jakuba

Serdecznie zapraszamy!

WILEJKA, STRYJ, WILIA, A POŁĄCZYŁA NAS WISŁA
Zapytacie zapewne, co może łączyć odległe od siebie rzeki, szczególnie Stryj i Wisłę, bo Wilejka (albo inaczej Wilenka) to wiadomo, że jest dopływem Wilii. Ktoś przemądrzały powie, że nawet dziecku wiadomo, że wszystkie rzeki płyną do morza i w ten sposób łączą się z oceanem światowym. Tym razem jednak uczniów z Ukrainy, Białorusi i Litwy połączyła nie geografia, a udział w warsztatach językowo-plastyczno-ekologicznych, p.t. „WISŁA – RZEKA POMYSŁÓW”, które odbyły się w dniach 19–28 czerwca 2017 r. w Piekarach i Krakowie.
Nasza wesoła grupka z JPII (czyt. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie) wraz z opiekunką, panią Lucyną Gilewską na zaproszenie pani Ireny Janikowskiej z Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie wyruszyła w podróż, zostawiając za sobą zasłonięte deszczem Wilno. Uff, całe szczęście, że na południu Polski przywitało nas słońce, a my oczywiście śpieszyliśmy oddać pokłon królowej rzek polskich – Wiśle! To przecież ona jest tegoroczną bohaterką! Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rok 2017 ogłosił rokiem rzeki Wisły.
Chcemy przypomnieć o tych pięknych czasach, kiedy Wisła bardziej łączyła niż dzieliła. Chcemy realizacji wspólnych programów dedykowanych Wiśle. Wspólnie budujemy markę Wisły – bo to dobra, polska marka! – czytaliśmy uzasadnienie decyzji na stronie internetowej „Rok Rzeki Wisły”.
Potwierdzeniem słuszności tych słów i był finansowany przez Senat Rzeczpospolitej projekt „Wisła – rzeka pomysłów”, którego organizatorami są Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie we współpracy z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana. To zawdzięczając pomysłowi organizatorów, ich zaangażowaniu i pracy, mieliśmy okazję poszerzać swoją wiedzę o Polsce, zaprzyjaźnić się z Polakami z Białorusi i Ukrainy.
Na warsztatach w Piekarach wcielaliśmy się w role ekologów i rozważaliśmy, co można byłoby zrobić, aby ulepszyć stan naszych rzek, tzn. Stryja, Wilejki (tak na Białorusi nazywają Wilenkę), Wilii oraz Wisły. Nawzajem przedstawialiśmy miasta i rzeki, znad których pochodzimy. Gdy nasza grupa wystąpiła z prezentacją p.t. „Wilia naszych strumieni rodzica”, to jedyny chłopak, towarzyszący nam, śmiało cytował za wieszczem (czyt. Adamem Mickiewiczem) dalej: Dno ma złociste i niebieskie lica;/ Piękna Litwinka, co jej czerpa wody,/ Czystsze ma serce, śliczniejsze jagody. Mhm, mamy nadzieję, że potwierdzenie znajdziecie na zdjęciach.
Oprócz zajęć ekologicznych, mieliśmy także lekcje języka polskiego (całe szczęście, że solidnie przygotowywaliśmy się do małej matury w klasie 10) i plastyki (zajęcia w szkole malarskiej nie poszły na marne). Chociaż poziom znajomości języka polskiego wszystkich uczestników był różny, to nie przeszkadzało nam razem pracować, grać w gry integracyjne, a nawet nakręcić film. Wśród uczestników dużą popularnością cieszyła się gra planszowa „Wisła w Krakowie”, przygotowana w ramach tego projektu.
21 czerwca, najdłuższy dzień w roku, zapamiętamy na długo. Tego dnia graliśmy w bardzo długą, lecz bardzo ciekawą grę świętojańską. Pletliśmy wianki, robiliśmy świętojańskich duchów i budowaliśmy wieże ze znalezionych materiałów przyrodniczych. Splecione wianki dziewczyny wrzucały do rzeki i obserwowały, czyj wianek dopłynie najdalej, to znaczyło, że tej cały rok będzie się powodzić w miłości. Ależ przy tym było zabawy, śmiechu… Przekonaliśmy się, że to fajna tradycja!
24 czerwca pojechaliśmy do Krakowa, gdzie była realizowana druga część projektu. W Krakowie czekało na nas jeszcze więcej ciekawych przygód. Tak jak i inni turyści z szeroko otwartymi oczyma podziwialiśmy Wawel, Collegium Maius, Bramę Floriańską. Tropiliśmy ślady kultury młodopolskiej. Przecież nasza polonistka „kazała” nam odwiedzić słynną Jamę Michalika, więc byliśmy tam i ten fakt utrwaliliśmy na zdjęciu.
Kraków to piękne miasto, nie ma wątpliwości, ale to, co nas też zachwyciło, to niezwykłe przedsięwzięcia kulturalne, jak np. Festiwal Kultury Żydowskiej albo pobyt w Domu Dźwięku, w którym publiczność może obcować z muzyką w sposób bardziej aktywny niż tylko słuchając.
Oczywiście też spływ statkiem po Wiśle do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu albo wycieczka do kopalni soli w Wieliczce pozostawiły wiele wrażeń.
28 czerwca podczas powrotu do Wilna mimo zmęczenia dzieliliśmy się wrażeniami, przekrzykując: „A pamiętasz to…”, „Fajne było to…”. Wywoziliśmy ze sobą też adresy nowo poznanych przyjaciół. Zapamiętamy ten pobyt, kiedy Wisła bardziej łączyła niż dzieliła.
Dlatego chcielibyśmy podziękować pani Irenie Janikowskiej i pani Annie Sęk, których kunszt organizatorski od lat sprawia wiele radości kolejnym grupom przybywającym do Polski z Litwy, Ukrainy, Białorusi. Także chcielibyśmy złożyć słowa podziękowania dla pani Lucyny Gilewskiej za opiekę nad naszą grupką.
W deszczowy dzień wracaliśmy do domu, do rodziców, do przyjaciół wioząc ze sobą to, co mamy najcenniejsze, czyli nasze wspomnienia o Krakowie i warsztatach „Wisła – rzeka pomysłów”, a w portfelach obok litewskich legitymacji uczniowskich leżały polskie legitymacje uczniowskie, które zdążyliśmy otrzymać w Konsulacie RP jeszcze przed wyjazdem. Przydały się i mamy nadzieję, że jeszcze się przydadzą, gdyż mają nie tylko wartość praktyczną, ale i symboliczną, bo ŁĄCZĄ NAS!

Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie


UDZIAŁ W PROJEKCIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WILEŃSKIE BIURO ZDROWIA PUBLICZNEGO „POZNAJ SIEBIE“
W 2016–2017 roku szkolnym uczniowie klasy 2b Gimnazjum im. Jana Pawła II brali udział w projekcie organizowanym przez Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego „Poznaj siebie“. W ramach projektu odbyło się 10 zajęć na temat wartości, uzależnień, możliwości i skutków naszych wyborów. Mowa też była o tym, jak w różnych okolicznościach umieć powiedzieć „nie“ oraz uzasadnić swoje zdanie. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali na temat nowej formy palenia – elektronicznych papierosów i o ich wpływie na nasze zdrowie.
Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego zorganizowało też wykład dla rodziców, w którym omówiono sposoby rozmawiania z dziećmi o substancjach psychotropowych.
Specjalista zdrowia publicznego Marta Vitienė oraz pedagog socjalny Jadwiga Aleksandra Wysocka uczestniczyły w pogłębiających wiedzę szkoleniach, po których przekazały uczniom zdobytą informację.
Projekt zakończony został akcją „Jabłko zamiast papierosa“, podczas której uczniowie zachęcali mieszkańców Karolinek do wybierania zdrowego trybu życia.
Projekt został pozytywnie oceniony, dlatego też przewidywany jest ciąg dalszy projektu w następnym roku szkolnym.
Egzaminatorius.lt


Mokinių ugdymo karjerai
informacinė svetainė

VILNIAUS APSKRITIES
ADOMO MICKEVIČIAUS
VIEŠOJI BIBLIOTEKA


Spartusis belaidis
internetas


Švietimas

Elektroninis dienynas


Švietimo tinklas
Nacionalinis egzaminų
centras
Švietimo ir mokslo
ministerija
E-mokykla
Pedagogų profesinės
raidos centras
Švietimo informacinių
technologijų centras
LITNET mokykloms
Švietimo aprūpinimo
centras
Mokytojų kompetencijos
centras
Švietimo plėtotės
centras
Rodzina szkół
im. Jana Pawła II
Egzaminų užduotys
ELEKTRONINĖ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS CHRESTOMATIJA
11 klasei
Edinburgo hercogo
(DofE) apdovanojimai